Laikymo vieta

Laikykite savo bonsai medelį gerai apšviestoje vietoje, tačiau nedėkite jo ten, kur medelį veiktų tiesioginiai saulės spinduliai. Taip pat medelio nepatartina dėti virš radiatoriaus.